يكتا وب

يكتا وب

آهنگ علی ارشدی تو که دیدی غریبیمو چرا فکر سفر کردی

۰ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر
متن آهنگ علی ارشدی تو که دیدی
ﻫﻤﻮن دﺳﺘﺎﻳﻴ ﻛﻪ ﻋﻤﺮﻳ ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻳ ﺗﻮﻋﺎدت ﻛﺮد
ﺗﻮ رو دﺳﺖ ﺧﺪا داد و ﺧﻴﺎل دﻟﻮ راﺣﺖ ﻛﺮد
ﺗﻮ ﻛﻪ ﻋﻤﺮﻳ ﻓﻘﻄ ﮔﻔﺘﻴ ﺟﺪاﻳﻴ ﭼﺎره ﻳ درده
ﮔﺬﺷﺘﻴ از ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ آره اﻳﻦ اﺷﮏ ﻳﮏ ﻣﺮده
ﺗﻮ ﻛﻪ دﻳﺪﻳ ﻏﺮﻳﺒﻴﻤﻮ ﭼﺮا ﻓﻜﺮ ﺳﻔﺮ ﻛﺮدی
ﻳﻪ ﻛﻢ ﻓﮏ ﻛﻦ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرت ﻛﻴﻮ ﺗﻮ در ﺑﻪ در ﻛﺮدی
ﺗﻮ دﺳﺘﺎﻳ ﻣﻨﻮ ﻋﺎدت ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻳ ﺧﻮدت دادی
ﻧﺪوﻧﺴﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺪ ﻣﻴﻠﺮزﻳ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎدی
ﭼﻘﺪ ﺳﺨﺘﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﻳﻴ ﻫﻤﻪ اش ﻣﻴﮕﻢ ﻛﻪ اون ﻣﺮده
وﻟﻴ ﻧﻪ اﻳ دل ﺳﺎده ﺗﻮ رو از ﺧﺎﻃﺮش ﺑﺮده
ﭼﻘﺪ ﺳﺨﺘﻪ ﺗﻮ ﮔﺮﻳﻮﻧﻴ وﻟﻴ اون داره ﻣﻴﺨﻨﺪه
ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺪﻳﺶ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮده وﻟﻴ اون از ﺗﻮ دل ﻛﻨﺪه
ﺗﻮ ﻛﻪ دﻳﺪﻳ ﻏﺮﻳﺒﻴﻤﻮ ﭼﺮا ﻓﻜﺮ ﺳﻔﺮ ﻛﺮدی
ﻳﻜﻢ ﻓﮏ ﻛﻦ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرت ﻛﻴﻮ ﺗﻮ در ﺑﻪ در ﻛﺮدی
ﺗﻮ دﺳﺘﺎﻳ ﻣﻨﻮ ﻋﺎدت ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻳ ﺧﻮدت دادی
ﻧﺪوﻧﺴﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺪ ﻣﻴﻠﺮزﻳ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎدی
ﻫﻤﻮن دﺳﺘﺎﻳﻴ ﻛﻪ ﻋﻤﺮﻳ ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻳ ﺗﻮ ﻋﺎدت ﻛﺮد
ﺗﻮرو دﺳﺖ ﺧﺪا دادو ﺧﻴﺎل دﻟﻮ راﺣﺖ ﻛﺮد
ﺗﻮ ﻛﻪ ﻋﻤﺮﻳ ﻓﻘﻄ ﮔﻔﺘﻴ ﺟﺪاﻳﻴ ﭼﺎره ﻳ درده
ﮔﺬﺷﺘﻴ از ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ آره اﻳﻦ اﺷﮏ ﻳﮏ ﻣﺮده
ﺗﻮ ﻛﻪ دﻳﺪﻳ ﻏﺮﻳﺒﻴﻤﻮ ﭼﺮا ﻓﻜﺮ ﺳﻔﺮ ﻛﺮدی
ﻳﻜﻢ ﻓﮏ ﻛﻦ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرت ﻛﻴﻮ ﺗﻮ در ﺑﻪ در ﻛﺮدی
ﺗﻮ دﺳﺘﺎﻳ ﻣﻨﻮ ﻋﺎدت ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻳ ﺧﻮدت دادی
ﻧﺪوﻧﺴﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺪ ﻣﻴﻠﺮزﻳ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎدی

5 ترفند در یادگیری سنتور

۲۳ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر

 

بهترین راه برای یادگیری سنتور ، تمرین مداوم و صبر است. اما در زیر چند ترفند برای بهبود فرایند یادگیری سنتور را  که برگرفته  از دوره آموزش سنتور در کرج هست را معرفی می‌کنم:

تقسیم وقت در یادگیری سنتور

برنامه‌ریزی منظم و تقسیم وقت می‌تواند به شما کمک کند تا به طور موثرتری سنتور را یاد بگیرید. تعیین یک زمان مشخص برای تمرین و تمرین نت‌خوانی، کمک می‌کند تا به صورت منظم و پیوسته تمرین کنید. تقسیم وقت در یادگیری سنتور می‌تواند به شما کمک کند تا به طور منظم و مؤثرتر سنتور را یاد بگیرید. در زیر یک روش تقسیم وقت برای یادگیری سنتور را شرح می‌دهم:

 1. تعیین زمان تمرین: ابتدا باید زمان مشخصی برای تمرین سنتور در نظر بگیرید. این زمان می‌تواند روزانه، هفتگی یا بر اساس تعداد جلساتی که می‌توانید به آن اختصاص دهید، تعیین شود.
 2. تقسیم زمان تمرین: حالا زمان مشخص شده را برای تمرین سنتور به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنید. به عنوان مثال، می‌توانید زمان تمرین را به دو بخش تقسیم کنید: بخش اصلی و بخش تنوع.
 3. بخش اصلی تمرین: بخش اصلی تمرین را به تمرین نت‌خوانی و تکنیک‌های پایه‌ای اختصاص دهید. در این بخش می‌توانید روی توانایی‌های اساسی نظیر نواختن نت‌ها، تکنیک‌های پیک و ریتم‌های ساده تمرکز کنید. برای مثال، می‌توانید 30 دقیقه را به تمرین نواختن نت‌ها و 15 دقیقه را به تکنیک‌های پیک اختصاص دهید.
 4. بخش تنوع: در این بخش، می‌توانید به تمرینات تنوع‌بخشی مانند آموزش قطعات موسیقی مختلف، اجراهای خلاقانه و تمرینات اصلاحی بپردازید. این بخش به شما امکان می‌دهد تا از تکرار و روشن شدن از تمرینات روزانه جلوگیری کرده و احساس تازگی در یادگیری داشته باشید.
 5. استراحت: در نهایت، باید زمانی برای استراحت و بدندهی به خودتان در نظر بگیرید. استراحت مناسب برای بدن و ذهن شما بسیار مهم است تا در فرآیند یادگیری انرژی و تمرکز خود را حفظ کنید.

مهم است که توجه داشته باشید که میزان زمان تمرین بر اساس ظرفیت و تمرینات خودتان قابل تنظیم است. همچنین، بهتر است به طور مداوم و منظم تمرین کنید تا به نتایج بهتری دست یابید.

 

 

شروع با قطعات ساده در یادگیری سنتور

به جای تلاش برای نواختن قطعات پیچیده، ابتدا با قطعات ساده‌تر شروع کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا با ملودی و نت‌ها آشنا شوید و احساس موسیقی را درک کنید. شروع با قطعات ساده در یادگیری سنتور یک روش مؤثر برای ساخت پایه‌های قوی است. این رویکرد به شما کمک می‌کند تا با مفاهیم اساسی و تکنیک‌های پایه‌ای سنتور آشنا شوید و به تدریج به قطعات پیچیده‌تر بپردازید. در زیر راهنمایی‌هایی برای شروع با قطعات ساده در یادگیری سنتور را معرفی می‌کنم:

 1. انتخاب قطعات ساده: ابتدا باید قطعاتی را انتخاب کنید که ساختار ساده‌تری داشته باشند و استفاده از تکنیک‌های پیچیده را کمتر نیاز داشته باشند. این قطعات می‌توانند شامل ملودی‌ها، آکوردها و پترن‌های ریتمیک ساده باشند.
 2. تمرین نت‌خوانی: برای هر قطعه، ابتدا سعی کنید نت‌های آن را یاد بگیرید. می‌توانید از نت‌نامه‌ها، کتاب‌های آموزشی یا منابع آنلاین استفاده کنید. شروع کنید با خواندن و شناخت نت‌ها به ترتیب و مکان از روی سنتور.
 3. تمرین تکنیک‌های پایه‌ای: همراه با یادگیری نت‌ها، تمرین تکنیک‌های پایه‌ای مانند نواختن نت‌ها با استفاده از پیک‌ها، تکنیک لجنتو و ترمولو را نیز در نظر بگیرید. این تمرینات به شما کمک می‌کنند تا در استفاده از این تکنیک‌ها بهتر و مهارت‌مندتر شوید.
 4. تمرین به تنوع: بعد از اینکه با قطعه ساده انتخابی خوب آشنا شدید، می‌توانید به تمرینات تنوع‌بخش بپردازید. مثلاً، می‌توانید با ایجاد تغییرات کوچک در ملودی یا اضافه کردن اندازه‌های ریتمیک ساده، تنوعی در نوازندگی خود ایجاد کنید.
 5. تمرین تنظیم: برای تمرین تنظیم، می‌توانید با استفاده از تیونر (تنظیم‌ساز) سنتور خود را به تنظیم مناسب برسانید. تمرین تنظیم به شما کمک می‌کند تا با شناخت صدای هر سیم سنتور و توانایی تنظیم صحیح آن، آشنا شوید.

مهم است که در هر مرحله از یادگیری، به صبر و پشتکار خود اعتماد کنید. بهتدریجی بودن و تمرکز بر اساس مهارت‌های اساسی سنتور، به شما کمک خواهد کرد تا پایه‌های قوی برای پیشرفت بیشتر بگذارید. همچنین، همیشه به یاد داشته باشید که تمرین منظم و مرتب در طول زمان بهتر از تمرین‌های متعدد و متمرکز در یک بازه زمانی کوتاه است.

به عنوان یک راهنمایی عمومی، می‌توانید هفته را به چند بخش تقسیم کنید و برای هر بخش زمان مشخص کنید. به طور مثال:

– روزهای اول هفته: این روزها را می‌توانید برای تمرین نت‌خوانی و تمرین تکنیک‌های پایه‌ای اختصاص دهید. ممکن است برای تمرین نت‌خوانی 10-15 دقیقه و برای تمرین تکنیک‌های پایه‌ای 15-20 دقیقه را در نظر بگیرید. در این روزها می‌توانید با قطعات ساده و تکنیک‌های پایه‌ای شروع کنید و به تدریج به قطعات پیچیده‌تر و تکنیک‌های پیشرفته‌تر بروید.

– روزهای وسط هفته: در این روزها می‌توانید به تمرین تنظیم و تمرین تنوع بپردازید. مثلاً، می‌توانید 10-15 دقیقه برای تمرین تنظیم و 15-20 دقیقه برای تمرین تنوع در نظر بگیرید. با تنظیم سنتور خود به تنظیم مناسب و با تمرین تنوع، مهارت‌های موسیقی خود را تقویت کنید و تجربه‌های جدیدی را اکتساب کنید.

– روزهای پایانی هفته: این روزها را برای استراحت و بازبینی مطالب گذشته اختصاص دهید. به خودتان زمان بیشتری برای استراحت بدهید و مطالبی که در طی هفته یاد گرفته‌اید را بازبینی کنید. این روزها را می‌توانید برای گوش دادن به موسیقی، مطالعه منابع آموزشی یا بررسی تکنیک‌های جدید اختصاص دهید.

همچنین، حتماً به اهداف و زمان‌بندی خود وفادار باشید و در طول مسیر تمرین‌های خود را تنوع ببخشید. با توجه به تلاش و پشتکار، به تدریج قادر خواهید بود قطعات پیچیده‌تر را با مهارت و اطمینان اجرا کنید.

 

 

تمرین در دسته‌بندی‌ها در یادگیری سنتور

قسمت‌بندی تمرینات خود بر اساس مهارت‌ها و تکنیک‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا بهبود سریع‌تری در هر مهارت خاص داشته باشید. می‌توانید تمرینات را بر اساس نواختن نت‌ها، تکنیک‌های پیک و تمرینات اصلاحی دسته‌بندی کنید.
دسته‌بندی‌ها در یادگیری سنتور به شما کمک می‌کنند تا مهارت‌های مختلف سنتور را به صورت ساختارمند تمرین کنید و بهبود ببخشید. در زیر، چند دسته‌بندی رایج در یادگیری سنتور را برای شما معرفی می‌کنم:

 1. تمرین‌های نت‌خوانی:
  – تمرین با نت‌نامه: انتخاب یک نت‌نامه ساده و تمرین نت‌خوانی آن با سنتور را در نظر بگیرید. می‌توانید با خواندن نت‌ها به ترتیب و مکان آنها بر روی سنتور، تمرین کنید.
  – تمرین با تئوری موسیقی: با یادگیری تئوری موسیقی، می‌توانید اصولی مانند مقیاس‌ها، آکوردها و ملودی‌سازی را در سنتور تمرین کنید. این تمرین‌ها به شما کمک می‌کنند تا بهبود بخشیده و آزادانه‌تر در ساخت قطعات موسیقی با سنتور عمل کنید.
 2. تمرین تکنیک‌ها:
  – تمرین تکنیک‌های پیک: این تمرین‌ها شامل تمرین نواختن نت‌ها با استفاده از پیک‌ها به صورت صحیح و دقیق است. شروع کنید با تمرین تکنیک پیک در یک نت ساده و سپس به تدریج به نت‌های پیچیده‌تر و سرعت‌های بیشتر بروید.
  – تمرین تکنیک لجنتو: با تکنیک لجنتو، می‌توانید انگشتان خود را بر روی سیم‌های سنتور به صورت صحیح و دقیق قرار دهید. این تمرین به شما کمک می‌کند تا سرعت و دقت نوازندگی خود را بهبود بخشید.
  – تمرین تکنیک ترمولو: ترمولو یک تکنیک مهم در سنتور است که باعث ایجاد لرزش و صدای زیبایی می‌شود. با تمرین تکنیک ترمولو، می‌توانید روش‌های مختلف تنظیم و کنترل ترمولو را یاد بگیرید.
 3. تمرین با قطعات موسیقی:
  – تمرین با قطعات ساده: شروع کنید با تمرین با قطعات ساده و آشنا. انتخاب قطعاتی که ساختار ساده‌تری دارند و نیاز به تکنیک‌های پیچیده ندارند. این تمرین‌ها به شما کمک می‌کنند تا با ملودی و ریتم‌های مختلف آشنا شوید و قدرت نوازندگی خودرا افزایش دهید.
  – تمرین با قطعات پیچیده: پس از بهبود مهارت‌هایتان، می‌توانید به تمرین با قطعات پیچیده‌تر بپردازید. این قطعات شامل تنوع بیشتری در نت‌ها، تکنیک‌ها و ویژگی‌های موسیقی دارند که می‌توانید با سنتور خود تمرین کنید.
 4. تمرین ایفای نقش:
  – تمرین نواختن همراه با سایر سازها: با نواختن سنتور همراه با سایر سازها می‌توانید در قالب گروه‌های موسیقی یا اجراهای تئاتری شرکت کنید. این تمرین به شما کمک می‌کند تا در کنار دیگر نوازندگان، به تنظیم و هماهنگی مهارت‌هایتان بپردازید.
  – تمرین اجرای قطعات سنتور برای استودیو یا اجراهای زنده: با تمرین اجرای قطعات سنتور در شرایط واقعی می‌توانید روی صحنه یا در استودیو تجربه‌های جدیدی کسب کنید. این تمرین‌ها به شما کمک می‌کنند تا با تنظیمات صدا، تعامل با سایر نوازندگان و مدیریت استرس اجرا آشنا شوید.

همچنین، در هر دسته‌بندی، مهم است که به تدریج و با تمرکز به تمرین بپردازید. شروع کنید با تمرین‌های ساده و به تدریج به سطوح پیشرفته‌تر بروید. همچنین، تمرین منظم و تکراری نقش مهمی در بهبود مهارت‌های سنتور شما خواهد داشت.

ضبط صدای خود در حین نت‌خوانی برای یادگیری سنتور

ضبط صدای خود در حین نت‌خوانی می‌تواند به شما کمک کند تا خودتان را ارزیابی کنید و بهبودهای لازم را تشخیص دهید. با گوش دادن به ضبط خود، می‌توانید بر روی نقاط ضعف خود تمرکز کنید و آنها را بهبود بخشید.
ضبط صدای خود در حین نت‌خوانی می‌تواند برای یادگیری سنتور بسیار مفید باشد. این کار به شما امکان می‌دهد تا عملکرد و نوازش خود را بررسی کنید و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید. در زیر چند راهنمایی برای ضبط صدای خود در حین نت‌خوانی آمده است:

 1. استفاده از ضبط صوتی:
  – از یک رکوردر صوتی یا یک برنامه رایگان ضبط صوتی روی گوشی همراه یا رایانه خود استفاده کنید. این امکان را به شما می‌دهد تا صدای خود را در حین نت‌خوانی ضبط کنید.
  – قبل از ضبط، صدابرداری را در محل مناسبی قرار دهید. مطمئن شوید که صدای سنتور و صدای خود را به طور واضح و کامل ضبط کنید.
 2. تحلیل ضبط صوتی:
  – بعد از ضبط، به دقت صدای خود را گوش کنید. تمرکز کنید به جزئیاتی مانند صدای سنتور، صدای خود، تمپو و ریتم نواختن و هماهنگی با نت‌ها.
  – شناسایی نقاط قوت و ضعف خود را در صدا و نواختن تحت تأثیر ضبط صوتی قرار دهید. اگر ممکن است، نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و روی آنها تمرکز کنید تا بهبود بخشید.
 3. مقایسه با نمونه‌های حرفه‌ای:
  – یک نمونه حرفه‌ای از موسیقی سنتور را گوش کنید و با ضبط صوتی خود مقایسه کنید. تمرکز کنید به جوانبی مانند صدا، تمپو، احساس و اجرا. این مقایسه به شما کمک می‌کند تا ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد خود داشته باشید و به عنوان یک مرجع برای بهبود خود استفاده کنید.
 4. تحلیل توانایی‌های فنی:
  – در هنگام گوش دادن به ضبط صوتی، به توانایی‌های فنی خود توجه کنید. مثلاً تمپو، ریتم، تکنیک‌های پیک و لجنتو. شناسایی نقاط قوت و ضعف در این حوزه‌ها به شما کمک می‌کند تا مواردی که بهبود بخواهید را مشخص کنید.
 5. مرور و تمرین:
  – بر اساس تحلیل ضبط صوتی، برنامه‌ریزی برای تمرین و بهبود نقاط ضعفت خود را تنظیم کنید. تمرین روزانه با تمرکز بر نقاط ضعف شما در ضبط صوتی به شما کمک خواهد کرد تا پیشرفت کنید.
 6. دریافت بازخورد:
  – بازخورد از افراد متخصص و تجربه‌کرده می‌تواند بسیار مفید باشد. به سخنان و نقدهای آنها گوش دهید و توصیه‌هایشان را درنظر بگیرید. این بازخورد به شما کمک می‌کند تا نقاط ضعف خود را بشناسید و راه‌های بهبود را بیابید.

با ضبط صدای خود در حین نت‌خوانی و تحلیل ضبط صوتی، می‌توانید بهبودهایی را در نوازش سنتور خود ایجاد کنید. پیشرفت تدریجی و تمرین مستمر به شما کمک می‌کند تا بهترین عملکرد را در نت‌خوانی سنتور داشته باشید.

 

همراهی با سایر نوازندگان در یادگیری سنتور

پیوستن به گروه‌های موسیقی یا شرکت در جلسات نوازندگی با دیگران می‌تواند الهام‌بخش و محرک باشد. این فرصت به شما می‌دهد تا با نوازندگان دیگر ارتباط برقرار کنید و از تجربیات آنها بهره‌برداری کنید. همراهی با سایر نوازندگان در یادگیری سنتور می‌تواند بسیار مفید و الهام‌بخش باشد. این همراهی شما را قادر می‌سازد تا تجربیات، تکنیک‌ها و ایده‌های خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از تجربیات و دانش آنها بهره‌برداری کنید. در زیر چند راهنمایی برای همراهی با سایر نوازندگان در یادگیری سنتور آمده است:

 1. دانش آشتی با سایر نوازندگان:
  – پیدا کردن جامعه‌ای از سایر نوازندگان سنتور می‌تواند باعث ایجاد ارتباط و همراهی در یادگیری شود. می‌توانید از طریق کلاس‌ها، ورکشاپ‌ها، جلسات گروهی یا انجمن‌های موسیقی سنتور با سایر نوازندگان آشنا شوید.
  – حضور در جلسات گروهی، کنسرت‌ها و فستیوال‌های موسیقی سنتور نیز می‌تواند فرصتی مناسب برای دیدار با سایر نوازندگان و برقراری ارتباط با آنها باشد.
 2. تبادل اطلاعات و تجربیات:
  – در همراهی با سایر نوازندگان، می‌توانید اطلاعات و تجربیات خود را با آنها به اشتراک بگذارید. بحث و گفتگو درباره تکنیک‌ها، تمرین‌ها، منابع مطالعاتی و مشکلاتی که در یادگیری سنتور مواجه می‌شوید، می‌تواند به هر دو طرف کمک کند تا بهترین راهکارها را پیدا کنند.
 3. تمرین و نوازش مشترک:
  – با سایر نوازندگان سنتور می‌توانید تمرین و نوازش مشترک داشته باشید. می‌توانید قطعه‌ها و قسمت‌هایی از موسیقی را با هم تمرین کنید و به یکدیگر بازخورد بدهید. این فرصت به شما می‌دهد تا از تجربیات همدیگر بهره‌برداری کنید و بهبود مشترکی را تجربه کنید.
 4. اجراهای گروهی:
  – اجراهای گروهی با سایر نوازندگان سنتور می‌تواند رشد و پیشرفت شما را تسریع کند. می‌توانید در گروه‌های موسیقی شرکت کنید و در کنار سایر نوازندگان سنتور به صورت گروهی نواختن را تجربه کنید. افعالیت در گروه‌های موسیقی به شما کمک می‌کند تا در محیطی همکارانه و همراه با سایر نوازندگان، مهارت‌هایتان را بهبود دهید و با هماهنگی و هماهنگی صداها، اجراهای زیبا و قدرتمندتری داشته باشید.
 5. استفاده از منابع آموزشی مشترک:
  – به اشتراک گذاشتن منابع آموزشی می‌تواند به هر دو طرف کمک کند تا دسترسی به منابع جدید و مفیدی برای یادگیری سنتور داشته باشند. می‌توانید کتاب‌ها، آموزش‌های ویدئویی، نت‌ها و منابع دیگر را با سایر نوازندگان به اشتراک بگذارید.
 6. حمایت و انگیزه‌بخشی:
  – همراهی با سایر نوازندگان سنتور می‌تواند به شما انگیزه و انرژی بیشتری بدهد. با دیدن پیشرفت و موفقیت سایر اعضای گروه، شما نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرید و برای رسیدن به اهدافتان بیشتر تلاش کنید. همچنین، حمایت و تشویق سایر نوازندگان می‌تواند شما را بهبود دهد و اعتماد به نفستان را افزایش دهد.

 

منبع:  آموزشگاه موسیقی ویولا کرج

رپورتاژ بهترین زمان و مقدار غذا دادن به سگ

۳۰ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر

 

اگر شما هم از آن دسته سرپرستان هستید که می‌خواهید یک رژیم غذایی مناسب برای سگ خود انتخاب کنید، با موارد مهمی همچون بهترین زمان و مقدار غذا دادن با سگ روبرو هستید. از آنجایی که سلامتی و ق و خوی سگ‌ها رابطه مستقیمی با نوع غذایی که مصرف می‌کنند دارد. بدین ترتیب مهم است که میزان وعده غذایی، کیفیت مناسب مواد خوراکی زمانبندی درست و اصولی، تامین آب مناسب و تمیز به صورت ویژه‌ای مورد توجه شما قرار گیرد. در طی این مقاله قصد داریم تمام جوانب مان مناسب و مقدار غذای لازم برای سگ‌ها را بررسی کنیم. لازم به ذکر است که شما می‌توانید بهترین غذاهای مورد نیاز برای سگ خود را از فروشگاه دیجی پت مارکت با قیمت مناسب تهیه فرمایید.

 

 

| پیشنهاد ویژه: خرید انواع غذای سگ با بهترین قیمت از دیجی پت مارکت

 

 

حقیقت مهمی که درباره غذای سگ ها وجود دارد

سگ‌ها از آن دسته حیواناتی هستند که به دلیل گوشتخوار بودن،  نیازمند غذاهایی هستند که طعم یا خود گوشت‌ واقعی استفاده شده باشد. قطعاً استفاده از سبزیجات و پروتئین‌های گیاهی نیز می‌تواندبرای سگ‌ها مفید باشد اما توجه داشته باشید که پروتئین‌های حیوانی قطعاً بهتر از پروتئین‌های گیاهی می‌تواند برای نیاز بدنی سگ‌ها جوابگو باشد. شما علاوه بر اینکه می‌توانید در خانه غذایی را برای سگ دلبند خود تهیه کنید. همچنین می‌توانید آن را همراه با غذاهای آماده مثل غذای خشک که از پت شاپ‌ها تهیه می‌کنید نیز در رژیم غذایی او قرار دهید.

 

 

شیوه صحیح غذا دادن به سگ ها

مانند هر حیوان زندگی دیگری به روی کره زمین، سگ‌ها نیز نیازمند یک تغذیه مناسب هستند. به طور کلی مقدار مناسب غذا برای سگ‌ها بر اساس وزن، سن، سطح فعالیت و وضعیت جسمانی آنها تعیین می‌شود. این حیوانات دوست داشتنی زمانی که در سن تولگی هستند نیازمند کالری بیشتری هستند، زیرا سوخت و ساز بدن آنها با سرعت بالایی انجام می‌گیرد. همچنین رژیم غذایی آنها باید شامل پروتئین بیشتری باشد. از طرف دیگر زمانی که آنها از سن تولگی آرام آرام خارج می‌شوند دیگر نیازمند کالری زیادی نیستند زیرا سبب چاقی و مشکلات دیگری در آنها می‌شود.  همچنین زمانی که سگ‌ها به سن کهولت می‌رسند و پیر میشوند، به دلیل مشکلات گوارشی احتمالی نیازمند فیبر بیشتری هستند که این فیبر را می‌توان از سبزیجات دریافت کرد.

همانطورکه مطرح شد، توله‌ها و سگ‌های کوچک به تعداد 4-5 وعده در روز نیاز به غذا دارند، در حالی که سگ‌های بزرگسال و بالغ فقط به 1-2 وعده غذا در روز نیاز دارند. اما، مقدار غذایی که در هر یک از این وعده‌ها به سگ ارائه می‌شود بسیار حیاتی است.

 

 

زمان غذا دادن به سگ چگونه است؟

لازم به ذکر است که هیچ الگوی مشخصی برای تمام سگ‌ها وجود ندارد و شما باید با توجه به ویژگی‌های سگ خودتان یک الگوی زمانی را برای غذا دادن به او انتخاب کنید. در ادامه سه روش شنهاد شده توسط دامپزشکان را مطرح می‌کنیم که شما می‌توانید آن را برای پت دلبند خود انتخاب کنید.

 • دو وعده در روز

این الگو شامل یک وعده غذایی در صبح و یک وعده دیگر در شب می‌شود. این الگو سبب شده تا از مشکلات مربوط به گرسنگی طولانی جلوگیری کنید. البته لازم به ذکر است که این الگو تنها برای برخی از سگ‌ها مناسب است و نمی‌توان آن را برای همه نژادها مناسب دانست.

 • سه وعده غذایی در روز

برخی از سرپرستان وعده‌های غذایی را در صبح ظهر و شب تقسیم می‌کنند. از مهمترین ویژگی‌های این الگوی تغذیه آن است که سبب تامین انرژی لازم برای سگ‌ها در طول روز می‌شود. این الگوی غذایی معمولاً برای سگ‌های نژاد بزرگ در نظر گرفته می‌شود.

 • چند وعده غذایی سبک

سگ‌هایی که به دلیل فعالیت زیاد خود نیازمند انرژی بیشتری هستند بهتر است از این الگوی تغذیه استفاده کنند.  این الگو شامل ۴ الی ۵ وعده غذایی سبک و کوچک در طول روز می‌شود.

 

 

 

غذای خشک برای سگ یا غذای تر

غذای خشک و غذای تازه هر دو می‌توانند برای سگ مناسب باشند. غذای خشک راحت تر استفاده می‌شود و بهداشت دهان را حفظ می‌کند. از طرف دیگر نگهداری و حتی تقسیم بندی ای خشک برای وعده‌های متعدد نیز آسان‌تر است. اما غذای تر ممکن است طعم و عطر بهتری داشته باشد و انتخاب مواد خام خاص را فراهم می‌کند. مهم است که غذای سگ‌تان تراز تغذیه‌ای کامل داشته باشد و در انتخاب غذا با دامپزشکتان مشورت کنید.

 

 

مصرف کربوهیدرات و غلات برای سگ

یکی از مهمترین وجه تفاوت ما با سگ‌ها آن است که آنها به میزانی که ما نیاز به کربوهیدرات داریم نیاز ندارند.  بدین بدین ترتیب با بدین ترتیب با میزان مناسبی از پروتئین، چربی و سایر مواد مغذی می‌توانند انرژی روزانه خود را تامین کنند. این روی صحبت ما بدین معنی نیست که به هیچ عنوان نباید کربوهیدرات برای سگ‌ها مصرف شود بلکه باید حدود 15 درصد غذای روزانه او را کربوهیدرات تشکیل دهد. در صورتی که این مقدار بیش از اندازه در نظر گرفته شود مشکلاتی نظیر چاقی و اضافه وزن درون سگ‌ها دور از انتظار نیست.

به طور کلی مصرف منابع پروتئینی دیگر که از میوه‌جات سبزی‌ها و غلات تامین می‌شود برای سگ‌ها بد نیست اما بهتر است که در مصرف آنها با یک دامپزشک با تجربه و متخصص صحبت کنید.

 

 

 

 

 

پروتز سینه چیست؟ عوارض و مزایا

۱۶ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر

 

پروتز سینه یکی از روش‌های محبوب و موثر در جراحی زیبایی است که به‌منظور تغییر شکل، اندازه یا حجم سینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این‌روش جراحی به دلایل مختلفی از‌جمله افزایش اعتماد‌به‌نفس، بهبود ظاهر جسمانی، و رفع مشکلات جسمی پس از بارداری یا کاهش وزن شدید انجام می‌شود. در این مقاله به بررسی پروتز سینه، انواع آن، مزایا و عوارض احتمالی آن می‌پردازیم.

 


 

پروتز سینه چیست؟ ‌

پروتز سینه یک جسم مصنوعی است که به‌منظور افزایش حجم یا تغییر شکل سینه‌ها درون بدن قرار می‌گیرد. این پروتز‌ها معمولا از سیلیکون یا سالین (محلول آب‌نمکی) ساخته می‌شوند و می‌توانند به شکل‌های مختلفی مانند گرد یا قطره اشکی طراحی شوند.

 

انواع پروتز سینه

 • پروتز سیلیکونی: این نوع پروتز‌ها از ژل سیلیکونی ساخته می‌شوند که احساس طبیعی‌تر و نزدیک‌تری به بافت سینه دارند. پروتز‌های سیلیکونی به دلیل کیفیت بالای خود و رضایت بیشتر بیماران، محبوبیت بیشتری دارند.
 • ‌پروتز سالینی: این پروتز‌ها از محلول آب‌نمکی (سالین) پر می‌شوند و به دلیل امکان تنظیم حجم آن‌ها پس از جراحی، برای برخی بیماران مناسب‌تر هستند.

 

مزایای پروتز سینه

 • افزایش اعتماد‌به‌نفس: بسیاری از زنان پس از انجام جراحی پروتز سینه، احساس بهتری نسبت به بدن خود پیدا می‌کنند و این امر می‌تواند به افزایش اعتماد‌به‌نفس و بهبود کیفیت زندگی آن‌ها کمک کند. ‌
 • بهبود ظاهر جسمانی: پروتز سینه می‌تواند به بهبود تقارن و حجم سینه‌ها کمک کند و ظاهر کلی بدن را بهبود بخشد. این تغییرات می‌تواند به‌ویژه برای زنانی که پس از بارداری یا کاهش وزن شدید دچار تغییرات در سینه‌های خود شده‌اند، مفید باشد. ‌
 • رفع مشکلات جسمی: برخی زنان به دلایل پزشکی نیاز به جراحی پروتز سینه دارند. به‌عنوان مثال، پس از ماستکتومی (برداشتن سینه به دلیل سرطان)، پروتز سینه می‌تواند به بازسازی سینه و بهبود ظاهر جسمانی بیمار کمک کند.

 

عوارض احتمالی پروتز سینه

 • عفونت: همانند هر جراحی دیگر، جراحی پروتز سینه نیز ممکن است با خطر عفونت همراه باشد. این عفونت‌ها معمولا با مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها درمان می‌شوند، اما در موارد شدید، نیاز به برداشت پروتز ممکن است. ‌
 • پارگی یا نشت پروتز: پروتز‌های سینه ممکن است به‌مرور زمان دچار پارگی یا نشت شوند. در صورت پارگی پروتز سیلیکونی، ممکن است نیاز به جراحی مجدد برای برداشت یا تعویض پروتز باشد. در صورت نشت پروتز سالینی، محلول نمکی به‌راحتی توسط بدن جذب می‌شود و نیاز به جراحی تعویض پروتز خواهد بود. ‌
 • تشکیل بافت اسکار: برخی بیماران ممکن است دچار تشکیل بافت اسکار (کپسول) در اطراف پروتز شوند که می‌تواند منجر به‌سختی و درد در ناحیه سینه شود. در موارد شدید، نیاز به جراحی برای برداشت بافت اسکار و جایگزینی پروتز وجود دارد. ‌
 • تغییر حس سینه: پس از جراحی پروتز سینه، ممکن است تغییراتی در حس ناحیه سینه و نوک سینه‌ها رخ دهد. این تغییرات معمولا موقت هستند، اما در برخی موارد ممکن است دائمی باشند.

 

سخن پایانی

‌پروتز سینه یک روش جراحی موثر برای بهبود ظاهر و حجم سینه‌ها است که می‌تواند به افزایش اعتماد‌به‌نفس و بهبود کیفیت زندگی کمک کند. با‌این‌حال، همانند هر روش جراحی دیگر، پروتز سینه نیز ممکن است با عوارضی همراه باشد که باید پیش از تصمیم‌گیری به انجام آن، به دقت مورد بررسی قرار گیرند. مشاوره با یک جراح پلاستیک مجرب و مطلع، می‌تواند به شما در اتخاذ تصمیمی آگاهانه و مناسب کمک کند.

 

منبع: jarahiblog.ir

سندرم تونل کارپال چه درمانی دارد؟

۵۵ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر

 

سندرم تونل کارپال (CTS) عارضه‌ای شایع است که باعث درد، بی‌حسی و گزگز در دست و مچ دست می‌شود. این عارضه زمانی رخ می‌دهد که عصب میانی در مچ دست تحت‌فشار قرار می‌گیرد. خوشبختانه، درمان‌های متعددی برای سندرم تونل کارپال وجود دارد که می‌توانند علائم را تسکین دهند و عملکرد دست را بهبود بخشند.

 

 

درمان‌های غیرجراحی

‌در مراحل اولیه سندرم تونل کارپال، درمان‌های غیرجراحی اغلب می‌توانند علائم را کاهش دهند و از پیشرفت بیماری جلوگیری کنند. برخی از این درمان‌ها عبارتند از:

 • ‌آتل‌بندی: استفاده از آتل مچ دست، به‌خصوص در شب، می‌تواند به کاهش فشار بر روی عصب میانی کمک کند. آتل مچ دست را در وضعیت خنثی نگه می‌دارد و از خم شدن بیش‌از‌حد مچ دست جلوگیری می‌کند.
 • دارو‌های ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs): دارو‌هایی مانند ایبوپروفن و نا‌پروکسن می‌توانند درد و التهاب را کاهش دهند.
 • تزریق کورتیکواستروئید: تزریق کورتیکواستروئید به تونل کارپال می‌تواند به کاهش التهاب و تسکین علائم کمک کند. با‌این‌حال، این درمان معمولا موقتی است و ممکن است نیاز به تکرار داشته باشد.
 • فیزیوتراپی: تمرینات فیزیوتراپی می‌توانند به تقویت عضلات مچ دست و دست کمک کنند و انعطاف‌پذیری را بهبود بخشند. فیزیوتراپیست همچنین ممکن است از روش‌های دیگری مانند اولتراسوند یا تحریک الکتریکی برای کاهش درد و التهاب استفاده کند.
 • تغییر در فعالیت‌ها: اجتناب از فعالیت‌هایی که باعث تشدید علائم می‌شوند یا اصلاح نحوه انجام آنها می‌تواند به کاهش فشار بر روی عصب میانی کمک کند.
 • درمان‌های جایگزین: برخی از افراد از درمان‌های جایگزین مانند طب سوزنی یا یوگا برای تسکین علائم سندرم تونل کارپال استفاده می‌کنند.

 

درمان جراحی

‌اگر درمان‌های غیرجراحی موثر نباشند یا علائم شدید باشند، ممکن است جراحی برای سندرم تونل کارپال توصیه شود. جراحی معمولا به‌صورت سرپایی انجام می‌شود و شامل آزادسازی رباط عرضی کارپ است که باعث فشار بر روی عصب میانی می‌شود.

 

انواع جراحی

‌دو نوع اصلی جراحی برای سندرم تونل کارپال وجود دارد:

 • ‌جراحی باز: در این‌روش، جراح یک برش کوچک در کف دست ایجاد می‌کند و رباط عرضی کارپ را آزاد می‌کند.
 • جراحی آندوسکوپیک: در این‌روش، جراح از یک دوربین کوچک و ابزار‌های جراحی برای آزادسازی رباط عرضی کارپ از طریق یک یا دو برش کوچک استفاده می‌کند.
 • هر دو روش جراحی معمولا موثر هستند، اما جراحی آندوسکوپیک ممکن است درد و زمان بهبودی کم‌تری داشته باشد.

 

بهبودی پس از جراحی

‌پس از جراحی، ممکن است نیاز به استفاده از آتل برای چند هفته داشته باشید. فیزیوتراپی نیز ممکن است برای کمک به بهبودی و بازیابی قدرت و عملکرد دست توصیه شود. اکثر افراد پس از جراحی سندرم تونل کارپال به طور کامل بهبود می‌یابند.

 

پیشگیری از سندرم تونل کارپال

‌برای کاهش خطر ابتلا به سندرم تونل کارپال، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

 • ‌استراحت منظم: در حین فعالیت‌هایی که نیاز به حرکات تکراری دست و مچ دست دارند، استراحت‌های مکرر داشته باشید.
 • حفظ وضعیت صحیح بدن: هنگام کار با کامپیوتر یا انجام سایر فعالیت‌ها، مطمئن شوید که مچ دست شما در وضعیت خنثی قرار دارد.
 • ورزش منظم: ورزش می‌تواند به تقویت عضلات دست و مچ دست کمک کند و انعطاف‌پذیری را بهبود بخشد.
 • کنترل وزن: اضافه‌وزن می‌تواند خطر ابتلا به سندرم تونل کارپال را افزایش دهد.

درنهایت با تشخیص و درمان به موقع، اکثر افراد مبتلا به سندرم تونل کارپال می‌توانند به طور کامل بهبود یابند و به فعالیت‌های عادی خود بازگردند. . شما می توانید با مراجعه به وبسایت نورولوژی برتر یک دکتر مغز و اعصاب خوب پیدا کنید.

 

مهاجرت به ترکیه

۲۶ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر


مهاجرت به ترکیه یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در سال های اخیر برای شهروندان ایرانی اهمیت پیدا کرده است. با کسب اطلاعات کافی در این زمینه می توانید روش مهاجرتی مناسب خود را انتخاب کنید. در این مقاله از موسسه مهاجرتی در تهران قصد داریم شما را با شرایط اقامت و هزینه های زندگی در این کشور آشنا کنیم.

راه های رفتن به ترکیه

برای اخذ ویزای ترکیه و مهاجرت به این کشور راه های مختلفی وجود دارد. انتخاب راه مناسب برای مهاجرت به ترکیه کاملا به شرایط شخصی شما بستگی دارد. اگر به زبان ترکی مسلط هستید و فرصت مطالعه آن را دارید توصیه می کنیم از طریق مهاجرت تحصیلی اقدام کنید. در اینجا نحوه دریافت ویزای ترکیه آورده شده است.

مهاجرت نیروی کار

مهاجرت تحصیلی

مهاجرت مالی

مهاجرت از طریق ازدواج

مهاجرت از طریق تولد

مهاجرت پناهندگی

مهاجرت از طریق خرید ملک

هزینه مهاجرت به ترکیه

هزینه مهاجرت کاملا به روش مهاجرت شما بستگی دارد. در نتیجه باید پیش پرداخت را پرداخت کنید. به عنوان مثال، اگر در مورد مهاجرت تحصیلی باشد، شهریه در دانشگاه های ترکیه، اگر در مورد خرید ملک باشد. برای خرید و ثبت ملک باید هزینه پرداخت کنید. علاوه بر این، باید هزینه زندگی در این کشور را محاسبه کنید. همچنین باید هزینه ورودی بپردازید.

هزینه زندگی در ترکیه

هزینه های زندگی در ترکیه شامل اجاره یا خرید آپارتمان، خدمات آب و برق، وعده های غذایی ماهانه، صورتحساب، پوشاک، سرگرمی و ورزش است.

شرایط مهاجرت به ترکیه

شرایط مهاجرت به نوع روال ویزا بستگی دارد. اما شرایط کلی تمامی برنامه های مهاجرتی ترکیه مشابه است. شرایط اصلی تعیین شده توسط دولت ترکیه شامل موارد زیر است:

توانایی مالی

فرد باید به اداره مهاجرت ثابت کند که می تواند هزینه های زندگی خود و خانواده اش را در آن کشور با ارائه مدارک معتبر مانند صورت حساب بانکی تامین کند. البته اگر داوطلبی بتواند شغلی با درآمد بالا پیدا کند، اثبات توانایی مالی ضروری است.

گواهی زبان

دانستن زبان ترکی برای ارتباط با شهروندان و کارفرمایان ضروری است. یکی دیگر از شرایط مهم برای اخذ ویزا، ارائه مدارک تایید کننده مهارت زبان متقاضی است.

البته شرایط مهاجرت به این موارد محدود نمی شود. برعکس، برای دریافت ویزا، متقاضی اصلی باید مدارکی مبنی بر سلامت، عدم سوء پیشینه، بیمه درمانی، پاسپورت معتبر، مدارک هویتی، تحصیلات و سابقه کار ارائه دهد.
 برای اطلاع از شرایط مهاجرت به ترکیه  با ما تماس بگیرید.

مهاجرت تحصیلی به ترکیه

یکی از راه های یافتن محل زندگی، یادگیری نحوه نقل مکان به ترکیه است. با توجه به کیفیت بالای آموزش، پذیرش آسان، ارائه بورسیه های تحصیلی فراوان برای دانشجویان بین المللی و همچنین تدریس به زبان های ترکی و انگلیسی، این کشور را می توان مکانی ایده آل برای تحصیل عملی دانست.

دریافت ویزای تحصیلی ترکیه برای ایرانیان آسان است. هزینه زندگی در ترکیه نسبت به سایر کشورهای اروپایی ارزانتر است، بنابراین می توانید در طول تحصیل هزینه های زندگی خود را تامین کنید. البته لازم به یادآوری است که پس از تحصیل می توانید شغلی پیدا کنید و اقامت دائم این کشور را دریافت کنید.

سفر کارکنان در ترکیه

یکی دیگر از شرایط مهاجرت به ترکیه اخذ مجوز کار است. مهاجرت کاری به ترکیه به روش های مختلفی انجام می شود و باید در یک منطقه خاص کار کنید. مشکل کار در ترکیه این است که خارجی ها نمی توانند در بسیاری از مشاغل کار کنند. به طور کلی، سه نوع مجوز کار در ترکیه وجود دارد:

اجازه کار دائم یا مستقل در ترکیه

با کارت فیروزه کار کنید

کار موقت در ترکیه

اگر به مدت 5 سال در ترکیه زندگی کرده اید، می توانید مجوز کار خوداشتغالی یا دائمی دریافت کنید. اگر این مجوز را دریافت کنید، می توانید به طور دائم در این کشور زندگی کنید. بنابراین، پس از ورود به کشور در دسترس شما نخواهد بود.

راه دیگر مهاجرت به ترکیه داشتن پاسپورت ترکیه است. متقاضیانی که دارای تحصیلات دانشگاهی و مهارت و تجربه کاری هستند می توانند برای این مجوز در اداره کار ترکیه اقدام کنند. با اخذ کارت فیروزه می توانید از تمامی مزایا و حقوق شهروندی ترکیه برخوردار شوید.

در نهایت، مجوز کار موقت است. این مجوز مستقیماً توسط کارفرما به متقاضی با شرایط کاری مناسب داده می شود. بسته به مجوز شما می توانید حداکثر یک سال در این کشور کار کنید. اگر ارزیابی شما در پایان سال اول مثبت باشد، مجوز کار دو ساله برای شما صادر می شود.

مهاجرت به ترکیه از طریق سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در ترکیه یکی از راه های اخذ اقامت این کشور می باشد. البته همانطور که از نامش پیداست به سرمایه زیادی نیاز دارید. با سرمایه گذاری در صندوق املاک 500 هزار دلاری می توانید اقامت این کشور را دریافت کنید. به غیر از صندوق های املاک و مستغلات، می توانید در صندوق های تامینی نیز سرمایه گذاری کنید. روش هایی مانند سپرده بانکی، خرید سهام، خرید اوراق قرضه و کارآفرینی نیز وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

سرمایه گذاری از طریق سپرده های بانکی

یکی دیگر از راه های سرمایه گذاری و اخذ اقامت ترکیه، داشتن سپرده بانکی در آن کشور است. طبق قوانین قبلی، هر خارجی برای اخذ حق اقامت در این کشور باید حداقل 3 میلیون دلار در یکی از بانک های ترکیه سرمایه گذاری می کرد. البته طبق آخرین تغییرات این رقم به 500 هزار دلار کاهش یافته است.

عکس انگیزشی کنکور از کجا پیدا کنیم

۱۱۰ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر

 

انگیزه و الهام‌گیری در مسیر کنکور بسیار مهم است و یکی از بهترین راه‌های حفظ و تقویت انگیزه، استفاده از عکس‌های انگیزشی است. این تصاویر می‌توانند روحیه‌ی شما را بالا برده و شما را به سمت موفقیت هدایت کنند. در این مقاله، به بررسی  منابع مختلف برای پیدا کردن عکس‌های انگیزشی کنکور می‌پردازیم و با مثال‌های کاربردی، نحوه استفاده از این منابع را توضیح می‌دهیم.

۱. شبکه‌های اجتماعی

اهمیت شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، تلگرام و پینترست مکان‌های بسیار خوبی برای پیدا کردن عکس‌های انگیزشی هستند. این پلتفرم‌ها به شما اجازه می‌دهند تا محتوای متنوعی را ببینید و از آنها الهام بگیرید. مثال: استفاده از اینستاگرام برای پیدا کردن عکس‌های انگیزشی سارا، دانش‌آموزی که در حال آماده‌شدن برای کنکور است، هر روز به اینستاگرام مراجعه می‌کند و صفحاتی که محتوای انگیزشی و آموزشی مرتبط با کنکور منتشر می‌کنند را دنبال می‌کند. او از طریق هشتگ‌های مرتبط مثل #انگیزشی_کنکور، #موفقیت و #هدف، عکس‌های الهام‌بخش پیدا می‌کند و آنها را ذخیره کرده و به دیوار اتاق مطالعه‌اش می‌چسباند. این تصاویر به او کمک می‌کنند تا در لحظات سخت و دشوار، انگیزه‌اش را حفظ کند. شبکه‌های اجتماعی

۲. وب‌سایت‌های تخصصی

اهمیت وب‌سایت‌های تخصصی

وب‌سایت‌های تخصصی در زمینه آموزش و کنکور منابع خوبی برای پیدا کردن عکس‌های انگیزشی هستند. این وب‌سایت‌ها اغلب محتوای کیفی و ارزشمندی ارائه می‌دهند که می‌تواند به شما در مسیر کنکور کمک کند. مثال: استفاده از وب‌سایت‌های آموزشی برای پیدا کردن عکس‌های انگیزشی علی، دانش‌آموز دیگری که برای کنکور آماده می‌شود، به وب‌سایت‌های معتبر آموزشی مراجعه می‌کند. او از بخش‌های مختلف این وب‌سایت‌ها، مانند مقالات، وبلاگ‌ها و گالری تصاویر، عکس‌های انگیزشی مرتبط با کنکور را دانلود می‌کند. او این عکس‌ها را به عنوان تصویر پس‌زمینه دسکتاپ خود استفاده می‌کند تا هر روز یادآوری کند که باید تلاش کند و به هدفش برسد.

۳. اپلیکیشن‌های موبایل

اهمیت اپلیکیشن‌های موبایل

اپلیکیشن‌های مختلفی وجود دارند که محتوای انگیزشی و آموزشی ارائه می‌دهند. این اپلیکیشن‌ها می‌توانند دسترسی سریع و آسان به عکس‌های انگیزشی را فراهم کنند. مثال: استفاده از اپلیکیشن‌های موبایل برای پیدا کردن عکس‌های انگیزشی رضا، دانش‌آموزی که به دنبال منابع انگیزشی است، اپلیکیشن‌هایی مثل "Motivation" و "Daily Quotes" را نصب کرده است. این اپلیکیشن‌ها هر روز عکس‌های انگیزشی جدیدی با نقل قول‌های موفقیت و تشویق‌کننده ارائه می‌دهند. رضا از این عکس‌ها به عنوان قفل صفحه موبایل خود استفاده می‌کند تا هر بار که موبایلش را چک می‌کند، یادآوری شود که باید برای هدفش تلاش کند.

۴. کتاب‌های انگیزشی

اهمیت کتاب‌های انگیزشی

کتاب‌های انگیزشی منابع غنی از الهام و تشویق هستند. بسیاری از این کتاب‌ها شامل عکس‌های انگیزشی و نقل قول‌های معروف می‌باشند که می‌توانند برای شما الهام‌بخش باشند. مثال: استفاده از کتاب‌های انگیزشی برای پیدا کردن عکس‌های انگیزشی مینا، دانش‌آموز دیگری که در حال آماده‌شدن برای کنکور است، به کتاب‌فروشی محلی می‌رود و کتاب‌های انگیزشی مختلفی مثل "قدرت فکر مثبت" و "تبدیل رویاها به واقعیت" را مطالعه می‌کند. او از عکس‌ها و نقل قول‌های داخل این کتاب‌ها استفاده می‌کند و آنها را در دفترچه یادداشت خود می‌نویسد و عکس‌ها را کپی می‌کند تا همیشه آنها را پیش چشم داشته باشد.

۵. موتورهای جستجو

اهمیت موتورهای جستجو

موتورهای جستجو مثل گوگل ابزارهای قدرتمندی برای پیدا کردن عکس‌های انگیزشی هستند. با استفاده از کلیدواژه‌های مناسب، می‌توانید به راحتی به تصاویر الهام‌بخش دسترسی پیدا کنید. مثال: استفاده از گوگل برای پیدا کردن عکس‌های انگیزشی حسین، دانش‌آموزی که برای کنکور آماده می‌شود، به گوگل مراجعه می‌کند و کلیدواژه‌هایی مثل "عکس انگیزشی کنکور"، "موفقیت در کنکور" و "هدف و انگیزه" را جستجو می‌کند. او از بخش تصاویر گوگل عکس‌های مختلف را پیدا کرده و ذخیره می‌کند. حسین این تصاویر را به عنوان اسلایدشوی صفحه نمایش کامپیوترش تنظیم می‌کند تا همیشه به او یادآوری کند که باید به تلاش خود ادامه دهد.

۶. گروه‌ها و انجمن‌های آنلاین

اهمیت گروه‌ها و انجمن‌های آنلاین

گروه‌ها و انجمن‌های آنلاین محلی عالی برای به اشتراک‌گذاری و پیدا کردن عکس‌های انگیزشی هستند. در این گروه‌ها می‌توانید از تجربیات دیگران بهره ببرید و محتوای الهام‌بخش دریافت کنید از جمله حفظ سریع مطالب. مثال: استفاده از گروه‌های تلگرامی برای پیدا کردن عکس‌های انگیزشی لیلا، دانش‌آموزی که برای کنکور آماده می‌شود، به چندین گروه تلگرامی مرتبط با کنکور پیوسته است. در این گروه‌ها، اعضا به طور منظم عکس‌ها و نقل قول‌های انگیزشی به اشتراک می‌گذارند. لیلا از این عکس‌ها استفاده می‌کند و آنها را در پروفایل تلگرام خود به اشتراک می‌گذارد تا نه تنها خودش بلکه دوستانش نیز از آنها بهره‌مند شوند. گروه‌ها و انجمن‌های آنلاین

۷. مجلات و نشریات

اهمیت مجلات و نشریات

مجلات و نشریات تخصصی در زمینه موفقیت و انگیزش نیز می‌توانند منابع خوبی برای پیدا کردن عکس‌های انگیزشی باشند. این منابع اغلب شامل مقالات، تصاویر و نقل قول‌های الهام‌بخش هستند. مثال: استفاده از مجلات انگیزشی برای پیدا کردن عکس‌های انگیزشی رضا به کتابخانه می‌رود و مجلاتی مانند "موفقیت" و "زندگی بهتر" را مطالعه می‌کند. او از عکس‌ها و مقالات انگیزشی در این مجلات بهره می‌برد و تصاویر را بریده و در دفترچه یادداشتش می‌چسباند. رضا از این دفترچه به عنوان یک منبع الهام روزانه استفاده می‌کند تا همیشه به یاد داشته باشد که باید برای رسیدن به هدفش تلاش کند.

۸. کارگاه‌ها و سمینارها

اهمیت کارگاه‌ها و سمینارها

شرکت در کارگاه‌ها و سمینارهای انگیزشی می‌تواند به شما کمک کند تا از نزدیک با افراد موفق و الهام‌بخش آشنا شوید و محتوای انگیزشی دریافت کنید. این رویدادها اغلب شامل ارائه‌های تصویری و الهام‌بخش هستند. مثال: شرکت در یک سمینار انگیزشی برای پیدا کردن عکس‌های انگیزشی نیما در یک سمینار انگیزشی شرکت می‌کند که توسط یک مربی موفقیت برگزار می‌شود. در این سمینار، اسلایدهایی با عکس‌ها و نقل قول‌های انگیزشی به نمایش گذاشته می‌شود. نیما از این فرصت استفاده می‌کند و عکس‌ها را با تلفن همراه خود ثبت می‌کند. او این تصاویر را به عنوان تصویر پس‌زمینه گوشی خود قرار می‌دهد تا هر روز یادآوری شود که باید به تلاش خود ادامه دهد و هرگز از مسیر خود منحرف نشود.   استفاده از عکس‌های انگیزشی یکی از بهترین راه‌ها برای حفظ انگیزه و تقویت روحیه در مسیر پرچالش کنکور است. با بهره‌گیری از منابع متنوع مانند شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌های تخصصی، اپلیکیشن‌های موبایل، کتاب‌های انگیزشی، موتورهای جستجو، گروه‌ها و انجمن‌های آنلاین، مشاوره تحصیلی دورخیز، مجلات و نشریات و شرکت در کارگاه‌ها و سمینارها، می‌توانید عکس‌های الهام‌بخش و انگیزشی بسیاری پیدا کنید و از آنها در مسیر موفقیت خود استفاده کنید. این منابع می‌توانند به شما کمک کنند تا در لحظات دشوار، انگیزه‌تان را حفظ کنید و به هدف بزرگ خود یعنی قبولی در کنکور دست یابید.

آهنگ جدید ایهام به نام «قفس ترین جای جهان اتاق من»

۶۷ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر
متن آهنگ ایهام قفس ترین جای جهان اتاق من
ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﻤﺎم دﻟﺘﻨﮕﻰ ﺑﺮای ﻣﻦ
از آدﻣﻢ دوری ﺣﻮای ﻣﻦ
ﻗﻔﺲ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن اﺗﺎق ﻣﻦ
ﻣﺤﻜﻮم ﺧﺎﻣﻮﺷﻴﺴﺖ ﭼﺮاغ ﻣﻦ
ﭼﺮا ﻧﻴﻔﺘﺎدی اﺗﻔﺎق ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﻴﺎ ﮔﺎﻫﻰ
ﺑﻪ ﺑﻐﺾ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﻦ آﻫﻰ
ﻫﻨﻮز ﺑﺮاﻳﻢ ﻋﺸﻖ دﻟﺨﻮاﻫﻰ
دﻟﺘﻨﮕﻢ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮه ی اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺣﺎﻟﻢ ﭼﻪ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﻰ ﺷﺪ
رﻓﺘﻰ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻢ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﺷﺪ
ﺗﻮ ﺳﺎﺣﻞ اﻣﻦ ﻣﻨﻰ دﻟﻴﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻨﻰ
ﻛﺎش در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻜﻮت ﻣﺮا ﺻﺪاﻳﻢ ﺑﺰﻧﻰ
ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺮ ﻗﺪم رد و ﻧﺸﺎن ﻣﻨﻮ ﺗﻮﺳﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺎش ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻨﻮ ﺗﻮﺳﺖ
ﻣﺮا ﺑﺒﻴﻦ رﺳﻴﺪه ام ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺠﺎ
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دوری ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻰ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﺗﺎ ﻛﺠﺎ
دﻟﺘﻨﮕﻢ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮه ی اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺣﺎﻟﻢ ﭼﻪ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﻰ ﺷﺪMusicdel | موزیکدل
رﻓﺘﻰ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻢ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﺷﺪ

تلگرام چیست؟

۱,۰۵۳ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر


در عصر ارتباطات، پیام رسان ها جایگاه ویژه ای در جهان پیدا کرده اند. آنقدر که نمی توانید زندگی را بدون آنها تصور کنید. به دلیل چنین نگرانی هایی، یک مشکل جدید در ذهن مردم شکل می گیرد: "از کدام برنامه استفاده کنم؟" علاوه بر این، تردیدهایی در مورد استفاده از این برنامه ها وجود دارد. نگرانی هایی مانند "آیا می توانم اطلاعات شخصی خود را به آنها اعتماد کنم؟" دانلود برنامه اندروید


تنها یک نام از زمان راه اندازی آن باقی مانده است: تلگرام به ویژه بر روی سرعت و امنیت تمرکز دارد. و قابل اعتماد برای سایر برنامه های پیام رسانی مانند WhatsApp و فیس بوک، توسعه این برنامه های پیام رسانی شگفت انگیز نه تنها با گذشت زمان کند شده است. اما همچنین ویژگی ها و قابلیت های شگفت انگیزی را در اختیار کاربران قرار می دهد. و هرگز آنها را از انتخاب خود پشیمان نکنید.

تلگرام میلیون ها کاربر دارد و هر سال بر تعداد آنها افزوده می شود. پیام رسانان تلگراف به عنوان نمونه ای استثنایی در مقایسه با همتایان خود، خود را شایسته نشان دادند; پس در انتخاب تلگرام به عنوان پیام رسان خود تردید نکنید.

یک مقدمه کوتاه

تلگرام یک پیام رسان چند پلتفرمی است که در سال 2013 توسط دو برادر ایجاد شد: پاول دوروف، معروف به مارک زاکربرگ روسی، و برادر بزرگترش نیکولای دوروف، برنامه نویس و ریاضیدان.

تلگرام یک برنامه رایگان است و در بین سایر پیام رسان ها جایگاه بسیار خوبی دارد. پیام رسان تلگرام سریع و امن است و دارای ویژگی های بسیار زیادی است. با توجه به اینکه تلگرام یک پیام رسان اینترنتی است، هنگام استفاده از آن باید مطمئن شوید که وای فای یا دیتای موبایل متصل است. برای ایجاد حساب کاربری در تلگرام به شماره تلفن نیاز دارید. پس از ایجاد حساب کاربری، می توانید از این پیام ها استفاده کنید. می توانید نام، نام مستعار و عکس نمایه خود را تنظیم کنید و به راحتی برای دوستان خود پیام ارسال کنید تا عکس ها، فیلم ها، موسیقی و غیره را با آنها به اشتراک بگذارند.

تلگرام چه کاربردی دارد؟ دانلود تلگرام اصلی فارسی

 
ما با یک پیام رسان روبرو هستیم. نرم افزاری که به شما امکان ارسال و دریافت پیام را می دهد. این کاری است که تلگرام معمولا انجام می دهد. شما می توانید تقریباً هر چیزی را با استفاده از این برنامه به اشتراک بگذارید زیرا از همه انواع فایل پشتیبانی می کند و فرقی نمی کند عکس، فیلم یا هر چیز دیگری را به اشتراک بگذارید. این پیام رسان به شما امکان تبدیل فایل های تا 2 گیگابایت را می دهد.

هر کسی که به دنبال یک پیام رسان قابل اعتماد است می تواند از تلگرام بهره مند شود. می توانید از تلگرام برای استفاده روزانه و تجاری استفاده کنید. می خواهیم به شما بگوییم که به صورت نامحدود و با توجه به نیاز شما قابل استفاده است. هیچ هزینه ای ندارد و بسیار قدرتمند است و دارای ویژگی های مختلف است.

ویژگی های تلگراف

تلگرام امکانات زیادی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد و این یکی از دلایل محبوبیت این اپلیکیشن پیام رسان است. به عبارت دقیق تر، محبوبیت آن نه تنها به دلیل ویژگی های بسیار است بلکه به دلیل ویژگی های کاربردی بسیار آن است!

به علاوه

همانطور که چندی پیش اشاره کردیم برای ساخت اکانت تلگرام به شماره تلفن همراه نیاز است. پس از ایجاد یک حساب کاربری، می توانید نام حساب خود را وارد کنید، نام کاربری را انتخاب کنید و همچنین عکس پروفایل خود را انتخاب کنید (شما می توانید بیش از یک عکس پروفایل آپلود کنید).

مکالمه را با هر کسی به سادگی با افزودن شماره تلفن آنها به مخاطبین خود شروع کنید. همچنین می توانید آخرین وضعیت بازدید و وضعیت آنلاین خود را تغییر دهید. به بخش (Privacy & Security) بروید و مشخص کنید چه کسی می تواند آخرین بازدید و وضعیت آنلاین شما را ببیند. لذت داستان قطعا در (محیط گفتگو) نهفته است. در این بخش می توانید موضوع خود را انتخاب یا ایجاد کنید. همچنین می‌توانید پس‌زمینه چت را تغییر دهید و بسته به ترجیح خود، متن را کوچک‌تر یا بزرگ‌تر کنید.

کانال

ایستگاه تلگراف یکی از این مکان هاست. فقط مدیران سایت می توانند به ایستگاه پست ارسال کنند، سایر اعضا فقط بیننده هستند. شما می توانید هر چیزی را که می خواهید در کانال خود پست کنید و آن را با اعضا به اشتراک بگذارید. صرف نظر از امکانات، دو دسته اصلی را می توان برای کانال های تلگرام در نظر گرفت: «کانال هایی با نام کاربری عمومی» و «کانال های بدون نام کاربری و لینک های شخصی».

اگر می خواهید از یک نام کاربری عمومی استفاده کنید، هر کسی می تواند وارد کانال تلگرام شما شود. اما اگر انتخاب کردید که از یک لینک خصوصی برای کانال خود استفاده کنید، این مسئولیت شما خواهد بود که پیوند را با افرادی که می خواهید به اشتراک بگذارید.

گروه

شما می توانید با افراد زیادی در گروه های تلگرام تا 200000 کاربر ارتباط برقرار کنید. می توانید گروهی از عکس ها، فیلم ها و موارد دیگر را به اشتراک بگذارید. به طور خلاصه، شما می توانید هر کاری را که می توانید در یک چت خصوصی در یک گروه تلگرام انجام دهید.

برای عضویت در گروه تلگرام، افراد می توانند با استفاده از لینک گروه عضو شوند یا توسط مدیر یا کاربر دیگری به گروه اضافه شوند (در صورتی که گزینه افزودن برای همه اعضای گروه باز باشد).

سازنده گروه به عنوان مدیر اصلی می تواند هر عضوی را به مدیر تبدیل کند و قابلیت های مناسب را به او بدهد. به طور خلاصه، ادمین ها گروه را مدیریت می کنند و کنترل کامل بر گروه دارند.

ربات

این ویژگی یکی از جذاب ترین هاست. می توان از آنها در زمینه های مختلف استفاده کرد. حتی می توانید خودتان یک ربات بسازید، آن را طراحی کنید و دکمه های مناسب را روی آن قرار دهید و سپس این دستیاران هوشمند به بهترین شکل ممکن به شما خدمات خواهند داد.

شاید جالب باشد بدانید که بسیاری از شرکت ها از ربات های تلگرام برای تبلیغ و فروش کسب و کار خود استفاده می کنند! و با در نظر گرفتن این سوال می توان به اهمیت و محبوبیت روبات ها پی برد. اگر می‌خواهید درباره ربات‌های تلگرام، امکاناتی که ارائه می‌دهند و نحوه ایجاد آن‌ها بیشتر بدانید، توصیه می‌کنیم این مقاله درباره ربات‌های تلگرام را از دست ندهید.

پیام های صوتی و تصویری

یکی از بهترین چیزها در مورد Telegraaf! شما می توانید به سادگی با فشار دادن و نگه داشتن هر یک از نمادهای دوربین یا میکروفون در کنار جعبه، یک پیام صوتی یا تصویری ارسال کنید!

همه چیز درباره موسیقی راک

۸,۷۱۸ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر


راک یکی از محبوب ترین سبک های موسیقی است. و نیمه دوم قرن بیستم را می توان به عنوان دوران تسلط راک بر دنیای موسیقی توصیف کرد.

از معروف ترین گروه ها و هنرمندان این سبک می توان به پینک فلوید، بیتلز، ایگلز، کوئین، جنسیس، رید یوهد، جیمی هندریکس و... اشاره کرد.

موسیقی راک در آمریکا در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 سبک های راک برگرفته از سبک های بلوز و بلوز آفریقایی-آمریکایی است. موسیقی راک نیز به عنوان رسانه ای برای جنبش های فرهنگی و اجتماعی بیان شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

سازهای اصلی سبک راک عبارتند از: گیتار الکتریک، گیتار باس، درام، پیانو، کیبورد، گیتار آکوستیک، سیتی سایز، صدا و دهه 70 را می توان دهه افسانه ای نامید. جایی که مهمترین استعدادهای موسیقی راک صدای خود را پیدا می کنند.

و شاخه های جدیدی از سنگ ایجاد می شود. بسیاری از گروه هایی که بعدها به معروف ترین گروه های دوره خود تبدیل شدند تحت تأثیر موسیقی دهه 70 بودند و نوازندگان آنها وارد موسیقی شدند و راه آنها را ادامه دادند. علاوه بر این، مرگ نام‌های مهمی مانند جیمی هندریکس و جیمی موریسون در این دوره نیز بر روند این موسیقی تأثیر گذاشت. دانلود بهترین آهنگ ها

به طور کلی دهه 70 را می توان دوره ای دانست که راک در آن غالب شد و سبک های دیگر با رام ادغام شدند.

به طور کلی، ترکیب گروه راک از یک خواننده اصلی تشکیل شده است. دو نوازنده گیتار، یک بیس، یک نوازنده کیبورد، یک پیانیست و یک نوازنده درام.

جنس سبک سنگ چیست؟

آیا همه گیتارهای الکتریک و درام با راک نواخته می شوند؟ برای دانلود آهنگ کلیک کنید.

آنچه در صخره است و در هیچ جای دیگری یافت نمی شود، توانایی صخره در مرکز و بازپروری رنج مردم و انتقاد از سیستم مدیریتی به ویژه رهبری است.

در سبک راک، شخص به عنوان یک محور قرار می گیرد. یک ایده وجود دارد. و برخلاف دیگر سبک های رایج موسیقی، هنرمند خود را برای راضی نگه داشتن مخاطب نمی داند و در این سبک نمونه های فراوانی از زندگی و اعتلای زندگی انسان وجود دارد.